Minthogy a múlt nincs többé, mert elmúlt, a jövő még nincs itt, mert csak ígéri magát, végül a jelen is megszűnt létezni abban a pillanatban, amikor elkezdődött, hogy azonnal múlttá váljék - hogyan lehetne az időnek önálló léte, amikor csupa nem létezőből áll?
(Bíró Yvette: Időformák)

Since the past is gone, because it passed, the future is not here yet because it is only promising to arrive, and the present vanished the moment it emerged in order to become past at once, how could time have its own existence if it consists of non-existing things only?
(Time Shapes by Yvette Bíró)
Plasticine